Tarifi

 

Komunālo pakalpojumu tarifi 2019. gadā

Pakalpojumu veidi

Mērvienība

Adm.

teritorija

Tarifs EURO 

(bez PVN)

Spēkā stāšanās datums

Pamatojums

Siltumenerģija 

par 1 MWh

 

Naujenes pagasts

56,16

01.02.2015.

SPRK Padomes 11.12.2014.

 lēmums Nr. 326 (prot.Nr.42,1.p.)

par 1 MWh

Kalkūnes pagasts

56,16

01.02.2015.

SPRK Padomes 11.12.2014.

 lēmums Nr. 326 (prot.Nr.42,1.p.)
 

Aukstais ūdens

par 1 m3

Naujenes pagasts

0.92

01.02.2016.

SPRK Padomes 03.12.2015.

lēmums Nr. 144 (prot.Nr.37, 1.p.)

Kalkūnes pagasts

0.92

01.02.2016.

SPRK Padomes 03.12.2015.

lēmums Nr. 144 (prot.Nr.37, 1.p.)

Kanalizācija

par 1 m3

Naujenes pagasts

 

1.42

01.02.2016.

SPRK Padomes 03.12.2015.

lēmums Nr. 144 (prot.Nr.37, 1.p.)

Kalkūnes pagasts

1.42

01.02.2016.

SPRK Padomes 03.12.2015.

lēmums Nr. 144 (prot.Nr.37, 1.p.)