Kontakti

 

SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”

 

Reģ. Nr. 41503008685

Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5462

 

 

Tālr.: 65440381; fakss: 65827707

Gramātvedība: 65450252, 65420339, 65450548

Galvenā grāmatvede 65450548

Ekonomists: 65827920

Dzīvojamo māju apsaimn. speciālists, jurists: 65430330

Tehniskais direktors: 29151261

Mehāniķis: 29159384

Būvinžinieris: 28600349

 

 

 

Darbu rīkotāji: 

 

Lociki: 29198831

Kalkūnes pagasts: 29264352

 

e-pasts: sia_nps@inbox.lv

info@sianps.lv

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 


Ziņas teksts*:

Vārds, uzvārds*:

Aizsargkods*:

E-pasts*:

Telefons:

Organizācija: