Jaunumi

Septembris
2020
Visi
Meklēt:
15
Dec

Paziņojums

2014.gada 12.decembrī komisija pieņēma ekspluatācijā jaunu katlu māju 18.novembra ielā 414A, Vecstropos, Naujenes pag., Daugavpils nov.

Būvniecību veica SIA "MRK serviss", reg.Nr.40003587212.  Ar akta parakstišanu noslēgusies projekta "Šķeldas katlu mājas izveide Naujenes pagastā, Vecstropos, veicot pāreju no fosilā kurinamā izmantošanas siltumenergijas ražosanā uz atjaunojamiem energoresursiem", realizācija. būvniecības kopējās izmaksas sastāda  EUR 2021604,04, t.sk., Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 478090,76.  

Lasīt vairāk
24
Jūl

Paziņojums

Paziņojums par siltumenergijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu

Lasīt vairāk
13
Jan

Paziņojums

2014.gada 6.janvārī starp SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" un SIA "Hektors" tika parakstīts iepirkuma līgums par siltumtrašu būvniecību Vecstropu ciemā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā. Projektu īstenošanu līdzfinansē Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (projekta Nr.PCS/3.5.2.1./11/03/033)  ar Kohezijas fonda atbalstu. Līguma kopējā summa EUR 610403,58.

Lasīt vairāk
13
Jan

Paziņojums

2014.gada 8.janvārī starp SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" un SIA "MRK Serviss" tika parakstīt iepirkuma līgums par katlu mājas  būvniecību Vecstropu ciemā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā. Projektu īstenošanu līdzfinansē Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (projekta Nr.PCS/3.5.2.1./11/03/035)  ar Kohezijas fonda atbalstu. Līguma kopējā summa EUR 1358257,84.

Lasīt vairāk
01
Feb

Paziņojums

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, reģ. Nr.41503008685, Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.,  tālr./fakss 65440381, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, vadoties no iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, izsludina iepirkuma procedūru.

Lasīt vairāk
01
Aug

Parakstīts līgums

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" ir noslēgusi ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" 18.07.2012. līgumu Nr. L-PCS-12-0047 par projekta "Šķeldas katlu mājas izveide Naujenes pagasta Vecstropos, veicot pāreju no fosilā kurināmā izmantošanas siltumenerģijas ražošanā uz atjaunojamiem energoresursiem", ko līdzfinansē Kohēzijas fonds.
 

Lasīt vairāk
01
Aug

Parakstīts līgums

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" ir noslēgusi ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" 18.07.2012. līgumu Nr. L-PCS-12-0035 par projekta "Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paagustināšana Naujenes novada Vecstropos, izbūvējot jaunus siltumtrašu posmus", ko līdzfinansē Kohēzijas fonds.

 

Lasīt vairāk