Jaunumi

Atpakaļ
Drukāt
20
Mar

Paziņojums

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, reģ. Nr.41503008685, Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.,  tālr. 65440381, fakss 65827707 e-pasts: sia_nps@inbox.lv, vadoties no iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, paziņo, ka saskaņā ar iepirkuma komisijas 20.03.2018. lēmumu, tika veikti isludinātās iepirkuma procedūras  „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūve” (ident.Nr.NPS 2018/02; projekta Id. Nr. 4.3.1.0/17/A/002) nolikuma grozījumi.

Iepirkuma dokumentācija ir pieejama tīmekļvietnē http://www.sia-nps.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi2.  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.04.2018.