Jaunumi

Atpakaļ
Drukāt
08
Jūn

Paziņojums

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, reģ. Nr.41503008685, Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.,  tālr. 65440381, fakss 65827707 e-pasts: sia_nps@inbox.lv, vadoties no iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, paziņo, ka saskaņā ar iepirkuma komisijas 8.06.2017. lēmumu, tiek izsludināta iepirkuma procedūra  „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūve” (ident.Nr.NPS 2017/03) Iepirkuma priekšmets  jaunās siltumtrases un automātisko siltummezglu  būvniecība Nīcgales ciemā, Nīcgales pag., Daugavpils nov..Programmas nosaukums "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmā projektu iesniegumu atlases kārta. Projekta iesnieguma nosaukums „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūve”. Iepirkuma dokumentācija ir pieejama tīmekļvietnē http://www.sia-nps.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.07.2017.