Jaunumi

Atpakaļ
Drukāt
13
Aug

Paziņojums

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošaistarifs *

(bez PVN)**

Piedāvātais tarifs

(bez PVN)**

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).

Ūdensapgādes pakalpojumi Naujenes pagastā

0.84

0.94

11.9

Ūdensapgādes pakalpojumi Kalkūnes pagastā

0.71

0.94

32.4

Kanalizācijas pakalpojumi

0.90

1.42

57.8

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar2016.gada 1.janvāri  Tarifa izmaiņas ir saistītas ar esošā tarifa neatbilstību faktiskajai pašizmaksai.

Iepazīties ar tarifu projektāietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus parūdenssaimniecības pakalpojumatarifa projektu  lietotājsvarSIA „Naujenes paklpojumu serviss” Daugavas ielā 29a, Kraujā, Naujenes pag.,Daugavpils nov.,darba laiks no plkst. 8.00 līdz17.00,iepriekš sazinoties arvaldes locekli Aivaru Elksniņu, tālr.Nr. 65450388.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegtSIA „Naujenes pakalpojumu serviss, Daugavas ielā 29a, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5462, e-pasts sia_nps@inbox.lv, fakss 65440381, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā nošī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.