Jaunumi

Atpakaļ
Drukāt
23
Mai

Parakstīts būvdarbu līgums

23.05.2018. SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" un SIA "Energobaltika" parakstīja būvdarbu līgumu projekta „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sadales sistēmas pārbūve” id. Nr. 4.3.1.0/17/A/002 ietvaros, pamatojoties uz iepirkuma „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūve” id. Nr. NPS 2018/02 rezultātiem. Projekta gaitā tiks rekonstruēti ēsošas siltumtrāses daļas, tiks izbūvētie jaunie siltumtrases posmi un jaunie automātiskie siltummezgli Nīcgalē. Kopējā līgumcena sastāda 316362.78 EUR bez PVN. Kohēzijas Fonda finansējums - 40% no attiecināmām izdevumiem, nepārsniedzot 128187.66 EUR.