Jaunumi

Atpakaļ
Drukāt
29
Jūn

Paziņojums

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, reģ. Nr.41503008685, Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.,  tālr./fakss 65440381, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, vadoties no iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, paziņo, ka saskaņā ar iepirkuma komisijas 29.06.2015. lēmumu, tiesības noslēgt iepirkuma līgumu „Siltumtrases būvniecība Randenes ciematā”,  projekta „Daugavpils novada Randenes ciemata centralizētās siltumapgādes siltumtīklu būvniecība” Nr.PCS/3.5.2.1.1/14/06/020 ietvaros tiek piešķirtas SIA „Lagron”, reģ. Nr.LV41503055270. Iepirkuma priekšmets jaunās siltumtrases būvniecība. Iepirkuma līguma cena EUR 124362,03  bez PVN 21%.