Jaunumi

Atpakaļ
Drukāt
05
Jūn

Paziņojums

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, reģ. Nr.41503008685, Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.,  tālr./fakss 65440381, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, vadoties no iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (apstiprināti 19.03.2014.), izsludina iepirkuma procedūru „Siltumtrases būvniecība Randenes ciematā”,  projekta „Daugavpils novada Randenes ciemata centralizētās siltumapgādes siltumtīklu būvniecība” Nr.PCS/3.5.2.1.1/14/06/020  ietvaros. Iepirkuma priekšmets - jaunas siltumtrases 524 m izbūve.  Iepirkuma dokumentācija ir pieejama elektroniskā veidā www.sia-nps.lvvai to var saņemt pēc adreses: Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2015.gada 25.jūnijs plkst.10:00.