Jaunumi

Atpakaļ
Drukāt
28
Mai

Informācija par projekta gaitu

SIA "Naujenes pakalpojumu seviss" informē par projekta „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sadales sistēmas pārbūve” id. Nr. 4.3.1.0/17/A/002 gaitu. 

Projekta ietvaros tiks veikta Nīcgales ciema siltumapgādes sistēmas pārbūve, kas iekļauj esošas sistēmas daļēju rekonstrukciju, daļēju jaunu posmu izbūvi un patērētāju siltummezglu rekonstrukciju. Projekta galvenās aktivitātes – siltumtīklu kanālu rakšana, rūpnieciski izolētu cauruļvadu uzstādīšana, siltumtīklu kanālu aizrakšana, seguma virskārtas atjaunošana. Sadarbības iestāde Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Līgums par projekta īstenošanu ar CFLA tika parakstīts 2018. gada 13. februārī.  Projektu plānots realizēt 8 mēnešu laika. Kopējā būvdarbu līgumcena sastāda 316362.78 EUR bez PVN, 40% no attiecināmajam izmaksām plānots segt ar Kohēzijas fonda atbalstu.   Projekta gaidāmie rezultāti ir rekonstruēta siltumtrase 311m garuma un jaunu siltumtrašu posmu izbūve 499m garuma, nodrošinot efektīvu siltumenerģijas sadali un padevi patērētajiem un paaugstinot siltumapgādes sistēmas energoefektivitāti. Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitāti, samazinot siltumenerģijas zudumus par 213,13 MWh/gada siltuma tiklu cauruļvados Nīcgales ciema. 

Būvdarbu veicējs: SIA „Energobaltika”, Reģ. Nr. 41503028198, Ģimnāzijas iela 5-2, 4, Daugavpils, LV-5401
Autoruzraudzība: SIA „Admira”, Reģ. Nr. 41503043089, juridiskā adrese Valkas iela 3, Daugavpils, LV-5417
Būvuzraudzība: SIA „CKD D”, Reģ. Nr. 41503014662, juridiskā adrese Amatu iela 18A, Daugavpils, LV-5415
 

 

Informāciju sagatavoja SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" jurists S.Smirnovs tālr.65450252