Jaunumi

Oktobris
2020
Visi
Meklēt:
01
Okt

Paziņojums

SIA "Naujenes pakalpojumu seviss" informē ka 2018. gada 19. oktobrī pieņēma ekspluatācijā pārbūvētā siltumapgādes sistēma Nīcgalē, Nīcgales pag., Daugavpils nov.

Būvniecību veica SIA "Energobaltika", reg.Nr.41503028198.  Ar akta parakstišanu noslēgusies projekta „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sadales sistēmas pārbūve” id. Nr. 4.3.1.0/17/A/002, realizācija. Būvniecības kopējās izmaksas sastāda 320469,15 EUR bez PVN, t.sk., Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 128187,66.

 

Autoruzraudzību veica: SIA „Admira”, Reģ. Nr. 41503043089, juridiskā adrese Valkas iela 3, Daugavpils, LV-5417
Būvuzraudzību veica: SIA „CKD D”, Reģ. Nr. 41503014662, juridiskā adrese Amatu iela 18A, Daugavpils, LV-5415 un SIA „Makfors”, Reģ. Nr. 41503082546, juridiskā adrese Dzirnavu iela 20, Daugavpils, LV-5415

 

Informāciju sagatavoja SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" jurists S.Smirnovs tālr.65450252

Lasīt vairāk
10
Aug

Paziņojums par projekta gaitu

SIA "Naujenes pakalpojumu seviss" informē par projekta „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sadales sistēmas pārbūve” id. Nr. 4.3.1.0/17/A/002 gaitu. 

Lasīt vairāk
23
Mai

Parakstīts būvdarbu līgums

23.05.2018. SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" un SIA "Energobaltika" parakstīja būvdarbu līgumu projekta „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sadales sistēmas pārbūve” id. Nr. 4.3.1.0/17/A/002 ietvaros, pamatojoties uz iepirkuma „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūve” id. Nr. NPS 2018/02 rezultātiem

Lasīt vairāk
28
Mai

Informācija par projekta gaitu

Informācija par projekta „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sadales sistēmas pārbūve” id. Nr. 4.3.1.0/17/A/002 gaitu. 

Lasīt vairāk
20
Mar

Paziņojums

Iepirkuma procedūras  „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūve” (ident.Nr.NPS 2018/02; projekta Id. Nr. 4.3.1.0/17/A/002) veikti nolikuma grozījumi
 

Lasīt vairāk
22
Jūn

Paziņojums

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, reģ. Nr.41503008685, Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.,  tālr. 65440381, fakss 65827707 e-pasts: sia_nps@inbox.lv, vadoties no iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, paziņo, ka saskaņā ar iepirkuma komisijas 22.06.2017. lēmumu, tiek izsludināta iepirkuma procedūra  Augstspiediena skalošanas iekārtas komplekta uz piekabes iegāde” (ident.Nr.NPS 2017/04) Iepirkuma priekšmets  jaunās augstspiediena skalošanas iekārtas komplekta uz piekabes iegāde.. Iepirkuma dokumentācija ir pieejama tīmekļvietnē http://www.sia-nps.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.07.2017. plkst.11.00.

Lasīt vairāk
08
Jūn

Paziņojums

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, reģ. Nr.41503008685, Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.,  tālr. 65440381, fakss 65827707 e-pasts: sia_nps@inbox.lv, vadoties no iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, paziņo, ka saskaņā ar iepirkuma komisijas 8.06.2017. lēmumu, tiek izsludināta iepirkuma procedūra  „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūve” (ident.Nr.NPS 2017/03) Iepirkuma priekšmets  jaunās siltumtrases un automātisko siltummezglu  būvniecība Nīcgales ciemā, Nīcgales pag., Daugavpils nov..Programmas nosaukums "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmā projektu iesniegumu atlases kārta. Projekta iesnieguma nosaukums „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūve”. Iepirkuma dokumentācija ir pieejama tīmekļvietnē http://www.sia-nps.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.07.2017.

Lasīt vairāk
13
Aug

Paziņojums

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss, reģ. Nr.41503008685, Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 2015.gada 4.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, apstiprinātu ar SPRK 12.05.2010. lēmumu Nr. 1/8.

Lasīt vairāk
29
Jūn

Paziņojums

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, reģ. Nr.41503008685, Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.,  tālr./fakss 65440381, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, vadoties no iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, paziņo, ka saskaņā ar iepirkuma komisijas 29.06.2015. lēmumu, tiesības noslēgt iepirkuma līgumu „Siltumtrases būvniecība Randenes ciematā”,  projekta „Daugavpils novada Randenes ciemata centralizētās siltumapgādes siltumtīklu būvniecība” Nr.PCS/3.5.2.1.1/14/06/020 ietvaros tiek piešķirtas SIA „Lagron”, reģ. Nr.LV41503055270. Iepirkuma priekšmets jaunās siltumtrases būvniecība. Iepirkuma līguma cena EUR 124362,03  bez PVN 21%.

Lasīt vairāk
05
Jūn

Paziņojums

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, reģ. Nr.41503008685, Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.,  tālr./fakss 65440381, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, vadoties no iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (apstiprināti 19.03.2014.), izsludina iepirkuma procedūru „Siltumtrases būvniecība Randenes ciematā”,  projekta „Daugavpils novada Randenes ciemata centralizētās siltumapgādes siltumtīklu būvniecība” Nr.PCS/3.5.2.1.1/14/06/020  ietvaros. Iepirkuma priekšmets - jaunas siltumtrases 524 m izbūve.  Iepirkuma dokumentācija ir pieejama elektroniskā veidā www.sia-nps.lvvai to var saņemt pēc adreses: Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2015.gada 25.jūnijs plkst.10:00.

Lasīt vairāk