SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” ir uzņēmums, kas dibināts 1993.gada 3.augustā un līdz šim ir nodarbojies ar komunālo pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā ar siltumenerģijas ražošanu, notekūdeņu apsaimniekošanu, kā arī ar dzīvojamo fondu apsaimniekošanu.

 

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Daugavpils novada domes ieguldījumiem. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 60 cilvēki. Sabiedrības īpašumā esošā zeme 8.267ha platībā, uz kuras atrodas ražošanas ēkas un būves.

 

Vidējais gada siltumenerģijas ražošanas apjoms ir 24000 MWh.
Ūdens ieguve gadā sastāda aptuveni 140000 m3.
Sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms gadā sastāda aptuveni 140000 m3.

Lasīt vairāk
13
Jan

Paziņojums

2014.gada 6.janvārī starp SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" un SIA "Hektors" tika parakstīts iepirkuma līgums par siltumtrašu būvniecību Vecstropu ciemā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā. Projektu īstenošanu līdzfinansē Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (projekta Nr.PCS/3.5.2.1./11/03/033)  ar Kohezijas fonda atbalstu. Līguma kopējā summa EUR 610403,58.

Lasīt vairāk
13
Jan

Paziņojums

2014.gada 8.janvārī starp SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" un SIA "MRK Serviss" tika parakstīt iepirkuma līgums par katlu mājas  būvniecību Vecstropu ciemā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā. Projektu īstenošanu līdzfinansē Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (projekta Nr.PCS/3.5.2.1./11/03/035)  ar Kohezijas fonda atbalstu. Līguma kopējā summa EUR 1358257,84.

Lasīt vairāk
21
Feb

Parakstīts līgums

 

2012.gada 28.novebrī starp Valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” un SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” tika parakstīts līgums par projekta īstenošanu Nr.L-DMS-12-0611 par projekta „Dzīvojamās mājas Vienības ielā 8, Locikos, Naujenes pag.,  Daugavpils nov., energoefektivitātes uzlabošana.” īstenošanu, kurš tika apstiprināts ar Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2012.gada 1.oktobra lēmumu Nr.9.2-1.1/7918SF

Lasīt vairāk