SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” ir uzņēmums, kas dibināts 1993.gada 3.augustā un līdz šim ir nodarbojies ar komunālo pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā ar siltumenerģijas ražošanu, notekūdeņu apsaimniekošanu, kā arī ar dzīvojamo fondu apsaimniekošanu.

 

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Daugavpils novada domes ieguldījumiem. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 60 cilvēki. Sabiedrības īpašumā esošā zeme 8.267ha platībā, uz kuras atrodas ražošanas ēkas un būves.

 

Vidējais gada siltumenerģijas ražošanas apjoms ir 24000 MWh.
Ūdens ieguve gadā sastāda aptuveni 140000 m3.
Sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms gadā sastāda aptuveni 140000 m3.

Lasīt vairāk
24
Jūl

Paziņojums

Paziņojums par siltumenergijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu

Lasīt vairāk
24
Jūl

Paziņojums

05.08.2014. Uzklausīšanas sanāksme par SIA ,,NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”  iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Lasīt vairāk
13
Jan

Paziņojums

2014.gada 6.janvārī starp SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" un SIA "Hektors" tika parakstīts iepirkuma līgums par siltumtrašu būvniecību Vecstropu ciemā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā. Projektu īstenošanu līdzfinansē Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (projekta Nr.PCS/3.5.2.1./11/03/033)  ar Kohezijas fonda atbalstu. Līguma kopējā summa EUR 610403,58.

Lasīt vairāk