SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” ir uzņēmums, kas dibināts 1993.gada 3.augustā un līdz šim ir nodarbojies ar komunālo pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā ar siltumenerģijas ražošanu, notekūdeņu apsaimniekošanu, kā arī ar dzīvojamo fondu apsaimniekošanu.

 

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Daugavpils novada domes ieguldījumiem. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 60 cilvēki. Sabiedrības īpašumā esošā zeme 8.267ha platībā, uz kuras atrodas ražošanas ēkas un būves.

 

Vidējais gada siltumenerģijas ražošanas apjoms ir 24000 MWh.
Ūdens ieguve gadā sastāda aptuveni 140000 m3.
Sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms gadā sastāda aptuveni 140000 m3.

Lasīt vairāk
01
Okt

Paziņojums

SIA "Naujenes pakalpojumu seviss" informē ka 2018. gada 19. oktobrī pieņēma ekspluatācijā pārbūvētā siltumapgādes sistēma Nīcgalē, Nīcgales pag., Daugavpils nov.

Būvniecību veica SIA "Energobaltika", reg.Nr.41503028198.  Ar akta parakstišanu noslēgusies projekta „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sadales sistēmas pārbūve” id. Nr. 4.3.1.0/17/A/002, realizācija. Būvniecības kopējās izmaksas sastāda 320469,15 EUR bez PVN, t.sk., Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 128187,66.

 

Autoruzraudzību veica: SIA „Admira”, Reģ. Nr. 41503043089, juridiskā adrese Valkas iela 3, Daugavpils, LV-5417
Būvuzraudzību veica: SIA „CKD D”, Reģ. Nr. 41503014662, juridiskā adrese Amatu iela 18A, Daugavpils, LV-5415 un SIA „Makfors”, Reģ. Nr. 41503082546, juridiskā adrese Dzirnavu iela 20, Daugavpils, LV-5415

 

Informāciju sagatavoja SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" jurists S.Smirnovs tālr.65450252

Lasīt vairāk
10
Aug

Paziņojums par projekta gaitu

SIA "Naujenes pakalpojumu seviss" informē par projekta „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sadales sistēmas pārbūve” id. Nr. 4.3.1.0/17/A/002 gaitu. 

Lasīt vairāk
23
Mai

Parakstīts būvdarbu līgums

23.05.2018. SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" un SIA "Energobaltika" parakstīja būvdarbu līgumu projekta „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sadales sistēmas pārbūve” id. Nr. 4.3.1.0/17/A/002 ietvaros, pamatojoties uz iepirkuma „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūve” id. Nr. NPS 2018/02 rezultātiem

Lasīt vairāk