SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” ir uzņēmums, kas dibināts 1993.gada 3.augustā un līdz šim ir nodarbojies ar komunālo pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā ar siltumenerģijas ražošanu, notekūdeņu apsaimniekošanu, kā arī ar dzīvojamo fondu apsaimniekošanu.

 

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Daugavpils novada domes ieguldījumiem. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 60 cilvēki. Sabiedrības īpašumā esošā zeme 8.267ha platībā, uz kuras atrodas ražošanas ēkas un būves.

 

Vidējais gada siltumenerģijas ražošanas apjoms ir 24000 MWh.
Ūdens ieguve gadā sastāda aptuveni 140000 m3.
Sniegto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu apjoms gadā sastāda aptuveni 140000 m3.

Lasīt vairāk
15
Dec

Paziņojums

2014.gada 12.decembrī komisija pieņēma ekspluatācijā jaunu katlu māju 18.novembra ielā 414A, Vecstropos, Naujenes pag., Daugavpils nov.

Būvniecību veica SIA "MRK serviss", reg.Nr.40003587212.  Ar akta parakstišanu noslēgusies projekta "Šķeldas katlu mājas izveide Naujenes pagastā, Vecstropos, veicot pāreju no fosilā kurinamā izmantošanas siltumenergijas ražosanā uz atjaunojamiem energoresursiem", realizācija. būvniecības kopējās izmaksas sastāda  EUR 2021604,04, t.sk., Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 478090,76.  

Lasīt vairāk
10
Okt

Paziņojums

Starp SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  un SIA 'Hektors"  2014.gada 1.oktobrī tika parakstīts būvuzņemēja veikto darbu nodošanas-pieņēmšanas akts. Ar akta parakstišanu noslēgusies projekta "Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paagustināšana Naujenes novada Vecstropos, izbūvējot jaunus siltumtrašu posmus", realizācija. Izpildīto būvdarbu kopsumma sastāda EUR 601584,34 bez PVN 21%. 
 

Lasīt vairāk
24
Jūl

Paziņojums

Paziņojums par siltumenergijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu

Lasīt vairāk